PIVH | Verpleegkunde

Praktisch


Wat bieden wij je?

 • Een leerroute van minimum 3 jaar.
 • Het lesprogramma bestaat uit basiscompetenties; dit is een geheel van vaardigheden, kennis en attitudes waarover je als beginnend verpleegkundige moet beschikken.
 • Modulair onderwijs volgens een vastgelegd traject.
 • Iedere module geeft recht op een deelcertificaat.
 • De modules zijn samengesteld uit een geheel van competenties verwerkt in thema' s.
 • De modules bestaan uit 5 clusters:
  • Menselijk functioneren.
  • Verpleging.
  • Mens en relatie.
  • Organisatie.
  • Klinisch onderwijs (stage).
 • De lessen worden aangeboden in een dag- en avondonderwijs.

pivh

Hoe worden de lessen/stage georganiseerd ?

Elke module wordt 2x per jaar ingericht, namelijk op 1 september en op 1 februari.

De opleiding bestaat voor 2/5 uit theoretisch onderwijs en voor 3/5 uit praktijkgericht onderwijs (stages in binnen- en buitenland, oefeningen, studiebezoeken).

Lessen en stages zijn onderdelen van eenzelfde leerproces: tijdens de stage leer je toepassen wat je in de lessen geleerd hebt en omgekeerd kunnen je stage-ervaringen tijdens de lessen uitgediept worden.

Per lesweek besteden we 28 uur aan lesuren, 8 uur aan begeleidingsuren en 4 uur aan persoonlijke activiteiten. De lesuren gebeuren meestal in kleinere groepen. De begeleidingsuren zijn afgestemd op de noden van de student(e) en/of klasgroep.

Toelatingsvoorwaarden

Je hebt voldaan aan de leerplicht (ouder dan 18 jaar)

Je bent in het bezit van één van volgende studiebewijzen:

 • Of het diploma van secundair onderwijs: algemeen, kunst, technisch of beroepsonderwijs (3de jaar derde graad = 7de specialisatiejaar).
 • Of het studiegetuigschrift 2de jaar van de derde graad van het secundair beroepsonderwijs.
 • Of een attest van toelating tot de 4de graad.
 • Of een buitenlands diploma, conform verklaard door het ministerie van onderwijs.
 • Of slagen voor een toelatingsproef.
 • Of een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenonderwijs van minstens 900 lestijden.
 • Of diploma van hoger onderwijs voor sociale promotie.
 • Of certificaat/diploma van hoger beroepsonderwijs.

Onder dezelfde voorwaarden kan je, indien je niet in de mogelijkheid bent om dagonderwijs te volgen, in aanmerking komen voor het avondonderwijs.

Studiekosten

Voor het HBO5 verpleegkunde is er geen inschrijvingsgeld. Wel zijn er volgende kosten:

 • Kosten van boeken en cursussen. De kosten hiervan verschillen van module tot module.
 • Kosten van studiebezoeken en activiteiten. In verschillende modules wordt een bijdrage gevraagd voor activiteiten die deel uitmaken van het lessenpakket. Het bedrag kan variëren en is afhankelijk van bestemming en de duur van de activiteit.

Studeren als werkzoekende

Via de V.D.A.B. is het mogelijk om verpleegkunde te studeren met behoud van werkloosheidsuitkering.

Voor meer info verwijzen wij je graag door naar vdab.be

pivh

Studeren met behoud van loon

(project 600/project 360)

Deze projecten bieden de werknemer een uitzonderlijke kans om te studeren zonder loonverlies gedurende de hele opleidingsduur.

Afhankelijk van het budget worden er door het IFG (Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten) werkenden geselecteerd die met behoud van loon de richting verpleegkunde mogen studeren.

Info over deze projecten:

Zorgportaal

Doel

In het zorgportaal wordt module 1 'Initiatie verpleegkunde' aangevuld met extra ondersteuning voor kansengroepen. In samenwerking met de VDAB heeft het PIVH een project voor sociale integratie uitgewerkt.

Organisatie

Door een intensieve en individuele begeleiding op maat van de student en door de lesinhouden van module 1 'Initiatie verpleegkunde' te spreiden over een langere periode, willen we je een zo groot mogelijke kans bieden om de competenties van deze module te behalen. De kwaliteit van de opleiding blijft gegarandeerd.

Doorheen je opleidingstraject krijg je de tijd om je de leerprocessen eigen te maken en om een evenwicht te vinden in de combinatie studeren en gezinsleven.

De eerste module 'Initiatie verpleegkunde' wordt dus gespreid over één schooljaar, daarnaast wordt er extra ondersteuning voorzien voor

 • Taalbegeleiding
 • Communicatieve vaardigheden
 • Studiebegeleiding
 • Verpleegkundig rekenen
 • ICT-vaardigheden
 • Maatschappelijke vorming
 • Persoonlijke coaching

Duurtijd

De opleiding duurt 3,5 jaar.

Na het behalen van het deelcertificaat van module 2 'basiszorg verpleegkundige' (na 1,5 jaar) kan je geregistreerd en tewerkgesteld worden als zorgkundige.

Voor wie?

Iedereen die verpleegkundige wil worden, met nood aan ondersteuning én toelating door de VDAB zoals

 • Een anderstalige werkzoekende waarvoor extra taalbegeleiding een meerwaarde is
 • Werkzoekenden die een nieuwe (onderwijs-)kans wensen, al dan niet in combinatie met een gezin

Via de VDAB

Je krijgt de kans te studeren mét behoud van je werkloosheidsuitkering. De VDAB betaalt je opleidings- en je vervoersonkosten.

Officieel erkende kinderopvang tot 12 jaar komt ook in aanmerking tot terugbetaling.

Voor meer info: vdab.be

Schoolaccommodatie

Onze school heeft een moderne uitrusting met:

 • Up-to-date schoolmateriaal.
 • Bibliotheek.
 • Degelijke praktijklokalen.
 • 3 Informaticalokalen met internet-aansluiting, altijd toegankelijk voor onze studenten.
 • Gratis WIFI.
 • Zelfbedieningsrestaurant met plaats voor 200 personen.