PIVH | Verpleegkunde

Avondonderwijs


Het is ook mogelijk om de studies in avondonderwijs te volgen via eenzelfde traject om eenzelfde diploma te bekomen.

Het avondonderwijs is ingericht om het voor werkende studenten de combinatie van een job en de opleiding verpleegkunde mogelijk te maken.

Het avondonderwijs is zoals het dagonderwijs onderverdeeld in modules en bestaat uit een gedeelte les en een gedeelte stage.

Een week is opgebouwd uit lessen, begeleidingsuren en stage.

Lessen

  • Maandag van 17u30 tot 21u05
  • Dinsdag van 17u30 tot 21u05
  • Vrijdag van 8u30 tot 16u35
pivh

Begeleidingsuren

Begeleidingsuren worden afgestemd op de noden van de student en/of klasgroep.

Stage

Omdat er wekelijks 2 lesavonden en één lesdag ingericht worden volgen de stages niet het bloksysteem maar worden continu ingericht. De stagedagen worden in overleg met de coördinator van het avondonderwijs gepland, rekening houdend met een aantal vereisten zoals: schooljaarplanning, lesplanning, werkplanning, begeleidbaarheid.

Indien je werkt in een zorginstelling bestaat de mogelijkheid om een aantal stage-uren te presteren op het eigen werk, tenminste voor zover er aan een aantal vooropgestelde criteria voldaan wordt.

Kredieturen

Kredieturen worden toegekend.

Nog vragen?

Voor verdere vragen kan je terecht bij de coördinator van het avondonderwijs mevrouw E. Driessen.